ციხის აღება*
Castle Siege: დაკეტილია
მფლობელი კლანი: None
ციხის მეფე:
ნალოგი ზონაზე: 300,000 Zen
შეტევის დასაწყისი: 08 Dec 2019
შემდეგი შეტევა: 15 Dec 2019
ეხლა პერიოდი: გამზადება შეტევისთვის
რეგისტრ, შეტევებისთვის: ორ.00:00 - ორ.23:59
სინგ ოფ ლორდი: სმ.00:00 - პრ.23:59
ინფორმაცია: შბ.00:00 - შბ.19:00
გამზადება შეტევისთვის: შბ.22:00
შეტევა ციხეზე: კვ.22:00 - 23:00
დარეგისტრირებული კლანი შეტევისთვის
კლანი არაა