პერსონაჟი*
პერსონაჟი: [666]
კლასი: Dark Lord
კლანი: [666]
ლეველი: 400
რესეტი: 48
მკვლელობა: 1 (Outlaw Warning)
მდებარეობა: Lorencia


s2Mu Online