პერსონაჟი*
პერსონაჟი: BeBe
კლასი: Blade Knight
კლანი: Creed^_^
ლეველი: 400
რესეტი: 50
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online