პერსონაჟი*
პერსონაჟი: CrazyKing
კლასი: Blade Knight
კლანი: Creed^_^
ლეველი: 368
რესეტი: 36
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Kantru 2


s2Mu Online