პერსონაჟი*
პერსონაჟი: DanGerouS
კლასი: Blade Knight
კლანი: AllStar
ლეველი: 374
რესეტი: 5
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Noria


s2Mu Online