პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Drammer
კლასი: Blade Knight
კლანი: Error404
ლეველი: 295
რესეტი: 27
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online