პერსონაჟი*
პერსონაჟი: FamousM
კლასი: Soul Master
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 340
რესეტი: 0
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Blood Castle 7


s2Mu Online