პერსონაჟი*
პერსონაჟი: FanTomaS
კლასი: Magic Gladiator
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 364
რესეტი: 4
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Noria


s2Mu Online