პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Garso
კლასი: Dark Lord
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 343
რესეტი: 3
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Lorencia


s2Mu Online