პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Joker
კლასი: Dark Lord
კლანი: Hlr^
ლეველი: 400
რესეტი: 50
მკვლელობა: 6 (2 Outlaw)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online