პერსონაჟი*
პერსონაჟი: KARAMANA
კლასი: Soul Master
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 378
რესეტი: 34
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online