პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Kowalsky
კლასი: Dark Lord
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 16
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Lorencia


s2Mu Online