პერსონაჟი*
პერსონაჟი: LorDiuS
კლასი: Dark Lord
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 30
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Lorencia


s2Mu Online