პერსონაჟი*
პერსონაჟი: MaMaCiMG
კლასი: Dark Lord
კლანი: Creed^_^
ლეველი: 367
რესეტი: 30
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Kantru 2


s2Mu Online