პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Mavne
კლასი: Soul Master
კლანი: Creed^_^
ლეველი: 400
რესეტი: 50
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online