პერსონაჟი*
პერსონაჟი: MorpheusGe
კლასი: Dark Lord
კლანი: AllStar
ლეველი: 400
რესეტი: 50
მკვლელობა: -1 (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online