პერსონაჟი*
პერსონაჟი: TrupaK
კლასი: Blade Knight
კლანი: Creed^_^
ლეველი: 350
რესეტი: 32
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Kantru 2


s2Mu Online