პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Tuz*
კლასი: Dark Lord
კლანი: offline
ლეველი: 360
რესეტი: 32
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online