პერსონაჟი*
პერსონაჟი: WhiteLord
კლასი: Soul Master
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 399
რესეტი: 14
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Stadium


s2Mu Online