პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Whitney
კლასი: Muse Elf
კლანი: offline
ლეველი: 397
რესეტი: 35
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Kantru 2


s2Mu Online