პერსონაჟი*
პერსონაჟი: bubu13
კლასი: Soul Master
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 298
რესეტი: 8
მკვლელობა: დონე (Normal)
მდებარეობა: Lorencia


s2Mu Online