ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Defend Skill(Mana:30)
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional defense +12%
Reflect Damage +5%
Defence Succes rate +10%
Increases acquisition Rate of Zen after hunting monsters +40%


არჩევითი ოფციები:
Increase Max HP +4%
Increase Max Mana +4%
Damage Decrease +4%

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


ფარები

Dragon Shield +12
20,000 Sign of Lord
Dragon Shield +10
10,000 Sign of Lord


Tower Shield +12
20,000 Sign of Lord
Tower Shield +10
10,000 Sign of Lord


GrandSoul Shield +12
20,000 Sign of Lord
GrandSoul Shield +10
10,000 Sign of Lord


Legendary Shield +12
10,000 Sign of Lord
Legendary Shield +10
5,000 Sign of Lord


Serpent Shield +12
20,000 Sign of Lord
Serpent Shield +10
10,000 Sign of Lord


Plate Shield +12
10,000 Sign of Lord
Plate Shield +10
5,000 Sign of Lord


Slayer Shield +12
10,000 Sign of Lord
Slayer Shield +10
5,000 Sign of Lord


Buckler Shield +12
10,000 Sign of Lord
Buckler Shield +10
5,000 Sign of Lord


Bronze Shield +12
20,000 Sign of Lord
Bronze Shield +10
10,000 Sign of Lord


Biground Shield +12
10,000 Sign of Lord
Biground Shield +10
5,000 Sign of Lord


Spike Shield +12
10,000 Sign of Lord
Spike Shield +10
5,000 Sign of Lord


Kite Shield +12
10,000 Sign of Lord
Kite Shield +10
5,000 Sign of Lord


Horn Shield +12
10,000 Sign of Lord
Horn Shield +10
5,000 Sign of Lord


Elemental Shield +12
20,000 Sign of Lord
Elemental Shield +10
10,000 Sign of Lord