დაბლოკილი მოთამაშეები*
მომხმარებელი დაბლოკილია ბლოკი მოეხსენება აკრძალული აქ ინფორმაცია
1 xunashvili სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
2 sulo სამუდამო არასოდეს ispaniweli ჩვენება
3 s2muadmin სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
4 pizza სამუდამო არასოდეს ShadoW ჩვენება
5 Picxela სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
6 phenyx123 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
7 nika12345 სამუდამო არასოდეს ispaniweli ჩვენება
8 newyorker სამუდამო არასოდეს ShadoW ჩვენება
9 newyork სამუდამო არასოდეს ShadoW ჩვენება
10 midgard სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
11 mgeli11 სამუდამო არასოდეს ispaniweli ჩვენება
12 koshka1400 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
13 kopatoli3 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
14 jubsona სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
15 guro93 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
16 gurami სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
17 granula777 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
18 gio11 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
19 gio1 სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება
20 bleff სამუდამო არასოდეს broadcast ჩვენება