პერსონაჟი*
პერსონაჟი: BerlineTTa
კლასი: Dark Lord
კლანი: DevilS
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 47 (Normal)
მდებარეობა: Silent
სულ პოინტები: 55918


s2Mu Online