პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Chag
კლასი: Blade Knight
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 11 (1 Outlaw)
მდებარეობა: Stadium
სულ პოინტები: 40148


s2Mu Online