პერსონაჟი*
პერსონაჟი: DRAGO
კლასი: Dark Lord
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 30 (Commoner)
მდებარეობა: Aida
სულ პოინტები: 55918


s2Mu Online