პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Developer
კლასი: Blade Knight
კლანი: TheWall
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 22 (1 Outlaw)
მდებარეობა: Stadium
სულ პოინტები: 38175


s2Mu Online