პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Hates
კლასი: Dark Lord
კლანი: Kamui
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 100 (Commoner)
მდებარეობა: Blood Castle 7
სულ პოინტები: 55918


s2Mu Online