პერსონაჟი*
პერსონაჟი: ImperatoR
კლასი: Blade Knight
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 4 (Commoner)
მდებარეობა: Noria
სულ პოინტები: 40150


s2Mu Online