პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Nietzsche
კლასი: Blade Knight
კლანი: 3OHA
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 1 (Normal)
მდებარეობა: Blood Castle 7
სულ პოინტები: 40150


s2Mu Online