პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Power
კლასი: Blade Knight
კლანი: DevilS
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 5 (Commoner)
მდებარეობა: Lorencia
სულ პოინტები: 40150


s2Mu Online