პერსონაჟი*
პერსონაჟი: SUNMMAT
კლასი: Dark Wizard
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 301
რესეტი: 0
მკვლელობა: 1 (Commoner)
მდებარეობა: Lorencia
სულ პოინტები: 3076


s2Mu Online