პერსონაჟი*
პერსონაჟი: ScripT
კლასი: Blade Knight
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 9 (Commoner)
მდებარეობა: Lorencia
სულ პოინტები: 40150


s2Mu Online