პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Shahmen
კლასი: Dark Lord
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 24
მკვლელობა: 100 (Commoner)
მდებარეობა: Lorencia
სულ პოინტები: 19861


s2Mu Online