პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Snoopp
კლასი: Dark Lord
კლანი: Proff^
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 3 (Outlaw Warning)
მდებარეობა: Icarus
სულ პოინტები: 55918


s2Mu Online