პერსონაჟი*
პერსონაჟი: Turaa
კლასი: Dark Lord
კლანი: TheWall
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 42 (Commoner)
მდებარეობა: Noria
სულ პოინტები: 55918


s2Mu Online