პერსონაჟი*
პერსონაჟი: smia
კლასი: Dark Lord
კლანი: კლანი არააქ
ლეველი: 400
რესეტი: 75
მკვლელობა: 3 (Normal)
მდებარეობა: Kalima 7
სულ პოინტები: 55918


s2Mu Online