კლიკერი ავტომატურად აქტიურდება თამაშის ჩართვის დროს

      F12 - ჩაკეცვა
      F10 - ახალი ფანჯრის გახსნა
      F9 - კლიკერის დაკონფიგება
      F8 - კლიკერის გათიშვა (თუ იყენებთ ავტო კაჩაობას)
      F7 - კონფიგურაციის გარეშე კაჩაობა
      F6 - კლასზე აქტივაცია რომ მაუსმა იმოძრაოს