ოფციები
ძირითადი ოფციები:
Triple Shot skill(Mana:5)
Luck(succes rate of jewel of soul +25%)
Luck(critical damage rate +5%)
Additional dmg +12
Excellent Damage Rate +10%
Increase Damage +2%
Increases acquisition Rate of Mana after hunting monsters +Mana/8


არჩევითი ოფციები:
Increase Damage +Level/20
Increase Attacking(wizardry)speed +7
Increases acquisition Rate of Life after hunting monsters +Life/8

(აქედან შეძლებთ მხოლოდ ერთი ოფციის არჩევას)


Elf არბალეტები

Sylpd Wind Bow +12
20,000 Sign of Lord
Sylpd Wind Bow +10
10,000 Sign of Lord


Albatros Bow +12
18,000 Sign of Lord
Albatros Bow +10
8,000 Sign of Lord


Viper Bow +12
10,000 Sign of Lord
Viper Bow +10
5,000 Sign of Lord


Celestial Bow +12
7,500 Sign of Lord
Celestial Bow +10
4,000 Sign of Lord