როგორ გადავაქციოთ Dark Knight-ი Blade Knight-ად

როგორ გადავაქციოთ Dark Wizard-ი Soul Master-ად

როგორ გადავაქციოთ Fairy Elf-ი Mouse Elf-ად