კლანი*
კლანი:
ქულა: 0
კლანის მასტერი:
შესახსენებელი:
# პერსონაჟი რესეტი ლეველი კლასი სტატუსი