კლანი*
კლანი: BREQs
ქულა: 0
კლანის მასტერი: Garf0
შესახსენებელი: Puska davbridot
# პერსონაჟი რესეტი ლეველი კლასი სტატუსი
1 Garf0 75 400 DL კლანის მასტერი
2 GraF21 74 397 SM მებრძოლი მასტერი
3 Garfo 15 254 SM კლანის წევრი