კლანი*
კლანი: TanTaLa
ქულა: 0
კლანის მასტერი: benua
შესახსენებელი:
# პერსონაჟი რესეტი ლეველი კლასი სტატუსი
1 benua 75 400 DL კლანის მასტერი