კლანი*
კლანი: Wolves
ქულა: 2
კლანის მასტერი: SURMAVA
შესახსენებელი: Wolves Rulez
# პერსონაჟი რესეტი ლეველი კლასი სტატუსი
1 SURMAVA 75 400 BK კლანის მასტერი
2 Knight- 75 400 DL მებრძოლი მასტერი
3 Fairly 70 400 ME კლანის წევრი
4 TheUnit 75 400 SM კლანის წევრი