• გახსნით Store და ჩადებთ თქვენთვის სასურველ ნივთებს თქვენთვის სასურველი ფასით
  • რომ გაიხსნება Store შემდეგ დაწერთ /offtrade და გავარდებით თამაშიდან
  • თქვენი პერსონაჟი იდგება იქ სადაც /offtrade დაწერეთ და გაყიდის ითემებს
  • /offtrade მუშაობს მხოლოდ lorencia