სერვერის ინფო*
მოგესალმებათ s2Mu.Ge Server Season II 1.02n
s2Mu Server -ზე დაყენებულია MuOnline 1.02n Season II
გამოცდილება სერვერზე არის: 80 (EXP)
ვარდნა Kundun+(1,2,3,4,5) ბოქსიდან არის: 70% (DroP)
რომელი ბოქსი რას აგდებს შეგიძლიათ იხილოთ აქ
სერვერზე შეგიძლიათ შექმნათ შემდეგი პერსონაჟები(რასა):
Dark Knight/Blade Knight
Dark Wizard/Soul Master
Fairy Elf/Muse Elf
Magic Gladiator/DarK Lord


~ დაემატა Noobie Resset რაც მდგომარეობს იმაში,
რომ დამწყები მოთამაშეები შეძლებენ პერსონაჟები დაარესეტონ შემდეგ ნაირად:
0-5 რესეტამდე 300 ლეველზე.
5-10 რესეტამდე 350 ლეველზე.
10-15 რესეტამდე 380 ლეველზე.


1500 ფოინთი საჩუქრად ახალ შექმნილ პერსონაჟს
ფოინთები შემდეგი რასებისთვის:
BK - 5 Point
SM - 5 Point
ELF - 5 Point
DL - 7 Point
MG - 7 Point


თამაშიდან Point - ის ხელით მოსამატებლად გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანებები
/ST /AG /VI /EN /CMD

პერსონაჟის რესეტზე არ გჭირდებათ მოცდა. ეგრევე რესეტდება.

ფოინთები რესეტის შემდეგ:
DK/BK-505 , DW/SM-606 , ELF/ME-808 , MG-808 , DL-707
P.S. DL Command-რესეტზე არ იწვება (keep)

რესეტის გასაკეთებლად საჭიროა ზენი 10 მილიონი.
PK - ს მოხსნა ღირს 50 მილიონი.

s2Mu-სერვერის ტურები:DK/BK , DW/SM ,ELF/ME (MAP)

s2Mu-სერვერის ტურები:DL , MG (MAP)

სერვერზე მუშაობს შემდეგი (Quests & Events):

Blood Castle
Devil's Square
Golden Dragon Invasion
Skeleton Invasion
White Mage Invasion (Ring Event)
Chaos Castle
Kalima
Castle Siege
Crywolf
Carnage Event
Auto Drop Event
Chaos Card Event
Lora Battle Event
Kanturu Maya Event
Happy Hour Event
სერვერის სისტემური ბლოკი :

PC: intel NUC

s2Mu.Ge Server Season II 1.02n + Custom