სოლომანია
ამ განყოფილებაში ჩამოწერილია ყველა ის ნივთი,
რომლის გადაცვლაც შეგეძლებათ SIGN OF LORD - ებში.
გადაცვლილი ნივთები არ ითვლება დადონატორებულად.
შესაბამისად ადმინისტრაციას არავითარი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.
სოლომანიიდან შეძენილი ნივთები
1) "*Valamus*" bought Solay Scepter +10"
2) "Valle" bought Dark Phoenix Set+12"
3) "QILLER" bought Solay Scepter +10"
4) "Nerz" bought Dragon Set+12"
5) "GharO" Solay Scepter +12"
6) "Knight-" Dark Master Set+12"
7) "Knight-" Cape of Lord +12"
8) "Knight-" Solay Scepter +12"
9) "*Valamus*" Dark Master Set+12"
10) "SEXXYY" Great Dragon Set+12"
11) "Weed" Solay Scepter +12"
12) "N3XT" Leather Set+10"
13) "Joker" Dark Master Set+12"
14) "Joker" Solay Scepter +10"
15) "Nucub1dz3" Dark Master Set+12"
16) "nucub1dze" Grand Soul Set+12"
17) "Assassin" Dark Master Set+12"
18) "Quattro" Great Dragon Set+12"


კონტაქტი
კავშირი ადმინისტრაციასთან
s2Mu - FB: გიორგი აფულავა
ShaDoW - FB: ალეკო პაპინაშვილი